هنوز تو گیر و دار رویای رسیدن یا نرسیدن وعده #آب طالقان تا شهریور ماه به آبیک بودیم که ناگهان صدای انفجار معدن، مردم آبیک رو از خواب پروند. انفجاری که ته دل مردم رو لرزوند و گوش مردم رو نوازش کرد اما گویا صداش به گوش مسئولین نرسید! انفجاری که خونه های شهرو به […]

هنوز تو گیر و دار رویای رسیدن یا نرسیدن وعده #آب طالقان تا شهریور ماه به آبیک بودیم که ناگهان صدای انفجار معدن، مردم آبیک رو از خواب پروند.
انفجاری که ته دل مردم رو لرزوند و گوش مردم رو نوازش کرد اما گویا صداش به گوش مسئولین نرسید!
انفجاری که خونه های شهرو به لرزه درآورد اما مسئولین رو‌ حتی تکون نداد!

#البته_وقتی_نماینده_شهرمون_مطالبه_توقف_کلیه_فعالیتهای_معدنی_در_آبیک_رو_با_صدور_مجوز_از_شخصی_به_شخص_دیگه_اشتباه_میگیره_بیش_از_این_انتظار_نمیره‼️

حالا مردم آبیک موندن بعد از آلودگی کارخانه سیمان و آسفالت و نیروگاه و ریزگردها و دامداری ها و بیمارستان و آب شرب، صدای انفجارو کجای دلشون بزارن؟!
ای کاش نمایندها در کنار سفرهای تبلیغاتیشون به حل مشکلات عدیده مردم آبیک #عمل میکردن و نه #حرف!