به گزارش خبرنگار نگاه آبیک؛ صبح امروز با حضور مهندس زاهد پور مدیرکل امور شهری استانداری، حسینی معاون فرماندار و دکتر موسی محمدی ریاست شورای اسلامی شهر جناب علیرضا انصاری به سمت شهردار جدید شهر آبیک منصوب شد لازم به ذکر است که در چهارمین دوره شورای شهر آبیک، دو شهردار و سه سرپرست در شهرداری […]

به گزارش خبرنگار نگاه آبیک؛ صبح امروز با حضور مهندس زاهد پور مدیرکل امور شهری استانداری، حسینی معاون فرماندار و دکتر موسی محمدی ریاست شورای اسلامی شهر جناب علیرضا انصاری به سمت شهردار جدید شهر آبیک منصوب شد

لازم به ذکر است که در چهارمین دوره شورای شهر آبیک، دو شهردار و سه سرپرست در شهرداری آبیک مشغول به کار شده‌اند یعنی به اندازه نیمی از اعضای شورای شهر، شهرداری متصدی داشته است.

لازم به ذکر است که طی نزدیک به ۴ سال، چشم مردم برای انتخاب گزینه برای شهرداری آبیک به شورای شهر دوخته شده بود ولی مردم داشتن یک شهردار خوب ناامید و بی‌بهره بودند.

باید گفت که اعضای شورای شهر آبیک طی فعالیت حدود ۴ ساله خود نتوانسته بایسته و شایسته به مهم‌ترین وظیفه خود همان انتخاب شهردار عمل کرده و بتواند رضایت مردم را به نحو مطلوب جلب کند.